Hem

HEM

                   

 


Tidtabell 2022 kommer att börja gälla:

Sommartidtabell 22 augusti- 10 december (sl.se)


Nyhetsbrev Nr: 3, 2022

 

Nyhetsbrev från Sportstugeföreningen på

KUNGSHÄTTAN

Nr 3 - 2022 (22 juli 2022)

Hjälp oss att renovera
Kungshättans ångbåtsbrygga

 

Renoveringen är planerad till oktober-december 2021 och kommer att genomföras så att trafiken kan fortsättaunder byggtiden.

Bryggan ägs av Kungshättans Sportstugeförening som kommer att finansiera renoveringen, men då vi är en liten förening hoppas vi att även andra som gillar att besöka Kungshatt vill ge ett bidrag till renoveringen antingen genom att swisha till 123 182 61 06 eller via:

Gofundme: https://gofund.me/b7e952de
Stort tack på förhand!

Vi ses på bryggan!

Kungshättans
Sportstugeförening

Kungshattsimningen
(artikel i DN. 1911)

Kungshattsimningen i går: Ingen når i målet.

Det blef fyra konkurrenter i Kungshatt—Stockholm-täflingen i går, men ingen orkade fram  —   alla gingo upp innan målet var nådt. 

 

Vid 11-tiden på förmiddagen samlades några af den svala simsportens entusiaster vid Klara strand för att i sällskap med de fyra täflande bege sig ut till Kungshatt, där starten beräknades skola äga rum vid 1-tiden. So!en brände ökenhett och den muntra stämningen i motorbåten, där mr Hurley, den engelska tränaren, tronade på kajuttaket, domnade snart, och en dragharmonika, som flämtade mödosamt i värmen och bensindoften, gjorde de fåfänga försök att lifva andarna. Då man närmade sig Kungshatt började det dock att friska i en smula, och starten skedde kl. halv 2 under stor tillströmning af åskådare. 


Af de fyra deltagarna är Wilhelm Andersson (simklubben Neptun) 20 år och väger 68 kilo, Gustaf Wretman (Neptun) 23 år och väger 73,8 kilo, Gunnar Wennerström (Stockholms kappsimningsklubb) 32 år och 82,4 kilo samt Edvin Holmberg (simklubben P. G.) 25 år och 68 kilo. Alla simmarna, friska, solbrända pojkar — Holmberg är brun som en fux — voro vid bästa kondition. Hvar och en åtföljdes af en roddbåt. 


De fyra simmarna togo saken lugnt, väl vetande att det här gällde att icke slösa med krafterna. Wretman tog ledningen under de första kilometerna. Wille Andersson låg honom närmast, men redan 18 minuter efter starten voro de båda klubbkamraterna åter jämsides. Detta piggade synbarligen upp Wille Andersson, som nu ökade på farten och lämnade öfriga allt längre bakom sig. Andersson använde sig hufvudsakligen af crawl-simningen, men stack då och då emellan med bröst- och sidsim i lugnare tempo. I medeltal tog han 25-30 simtag pr minut. Redan bortom Lux' verkstäder vid Lilla Essingen var Andersson dryga 700 meter före sina startkamrater. Han hade emellertid pressat alltför mycket på farten och krafterna började synbarligen tryta för honom. Efter att ha varit i vattnet 2,5 timmar hade Andersson fått nog och togs upp i den åtföljande roddbåten. 

 

Gunnar Wennerström, som ju redan förr försökt sig på kraftprofvet att simma distansen Kungshatt—Stockholm, tog saken lugnast af alla de startande och höll sig näst sist med endast Holmberg bakom sig. Trots det att han redan från början sökte spara krafterna, var äfven han så pass utpumpad nu att han 2 timmar 40 minuter efter starten måste uppge täflingen. Edvin Holmberg, simklubben P. G., distanserades mycket snart af de tre öfriga deltagarna och blef efter 3 timmars simning upptagen i roddbåten. Han var då betydligt efter de tre öfriga, hvilkas inbördes afstånd äfven var högst afsevärdt. 

 

Den fjärde deltagaren i täflingen, G. Wretman, höll sig längst. Han simmade i ett lugnt. tempo och tycktes af de fyra deltagarna vara bäst förberedd för kraftprofvet. Sedan Andersson, Holmberg och Wennerholm gett upp fortsatte Wretman ensam. Kommen till Smedsudden, ungefär en kilometer från målet, var dock äfven han så utmattad att han måste omhändertas af de i båten medföljande kontrolIanterna. Han hade då legat i vattnet 4,5 timmar. 

 

Vid badinrättningen och på järnvägsbron samlades vid halv 5-tiden en alltmer växande människoskara, som oafbrutet höll ögonen riktade utåt Mälaren för att få se en skymt af simmarna, som hvilket ögonblick som helst borde vara inom synhåll. Den ena kvarten gick efter den andra, men af simmarna hvarken såg eller hörde man det minsta. Litet hvar började man då misstänka att ingen af de täflande förmått fortsätta fram till målet, och när budet, som bekräftade denna förmodan, slutligen kom, sökte hvar och en så godt han kunde att svälja förtreten.

Simningen
Ehuru ingen af de täflande nådde till målet, måste man dock, enligt hvad mr Hurley meddelat en af Dagens Nyheters medarbetare, betrakta resultatet af simningen som mycket godt. De svenska simmarna äro ej tränade för så långa distanser, men materialet är ypperligt, sade mr Hurley, och om de blott tränade för distanssimning skulle de utan svårighet klara Kungshatt—Stockholm. Den längsta simtäflingen som förekommer vid Olympiska spelen är 1,500 meter, medan afståndet från Kungshatt till Stockholm är 11,000 meter. En del af skulden för utgången af täflingen faller på vädret. Temperaturen i vattnet var visserligen 23 grader, men det starka solskenet var i hög grad irriterande. Det kan göra en simmare nästan blind, framhöll mr Hurtey.

Interaktiva karta över Kungshatt


Klicka på de olika namnen på kartan för mer information.

(Senaste uppdateringen 2021-08-23)

Gå till Historia - Kartor
eller direkt till
Svante Björkums interaktiva karta över Kungshatt

Foto: Holger Ellgaard

Hatten

Kungshatt är en ö belägen i östra Mälaren och ligger i Lovö socken i Ekerö kommun. Den första hatten lär ha kommit upp redan på 1600-talet. Den nuvarande hatten invigdes 1996.

Kungshättans brygga

Både SL och Strömma Kanalbolag  anlöper bryggan. Upprustning av Kungshättans brygga har kunnat genomföras med hjälp av bidrag

från Stockholms Läns Landsting.