Fakta

FAKTA

Fakta


Kungshatt är en ö belägen i östra Mälaren i Ekerö kommun. Kungshatt ligger nära Drottningholm, öster om Lovön med 10 km till Stadshuset. Kungshatt har en area på 1,9 km², har runt 140 bebyggda tomter, huvudsakligen fritidshus. Ön har fem kluster med bebyggelse. Dessa är i storleksordning: Kungshättan, Nya Kungshatt, Kungsborg, Herrhamn och Eriksberg. Ön saknar bro och färjelinjer, vilket gör öns vägar bilfria. Under sommarhalvåret går

reguljär båttrafik till Kungshatts tre bryggor Kungshättan (beläget på nordöstra sidan), Kungsborg (beläget mitt emot Lovö Edeby) och Nya Kungshatt (beläget på sydvästra sidan). Strömma Turism & Sjöfart AB's fartyg m/s Prins Carl Philip och s/s Drottningholm trafikerar Mälaren med dagliga turer från Drottningholm och Stadshusbron.

Minnen från Kungshättan av Sture Silvander


Något om Kungshatt av

Hans Palmertz


KUNGSHATT