Om KSF

OM KSF

Om föreningen


Kungshättans Sportstugeförening

KSF eller Kungshättans Sportstugeförening bildades den 29 juni 1952 och har sedan dess växt till 69 fastigheter varav 3 är passiva medlemmar. Föreningen förvaltar mark, brunn med dricksvatten, byggnader, bryggor, fiskevatten och de små öarna som kallas "Pungarna", öster om badstranden.


Vatten

1953 borrades föreningens gemensamma brunn som är 70 m djup med en stötborr. Vattnet leddes i galvaniserade järnrör över hela området men rören frös sönder på vintrarna och ersattes senare med plaströr. Föreningen fick vattenbehållare av Ekerö kommun som ställdes på områdets högsta punkter för att se till att även de högst belägna tomterna får sin del av vattnet.


Klubbhuset

Ett klubbhus byggdes i början på 1960-talet av medlemmarna själva. Huset var från början tänkt som en dansbana med tak men när man ändå höll på så blev det väggar också. På så sätt används klubbhuset för både möten och fester och det har hållits flera bröllop i huset under senare tid.


Baden

Föreningen har två naturbad, ett vid Norsen och ett vid "Pungarna". Många stenar har under åren rullats upp ur Mälarens vatten för att jämna ut botten. Vid Norsen var botten dålig och en pråmlast med sand (85 kubikmeter) sand köptes in i mitten på 50-talet och tippades vid de båda baden. 1996 revs vassen upp och bottnen innanför klipporna täcktes med en fin fiberduk. Det spreds också ut 100 kubikmeter sand på land och vatten vid de båda badplatserna.


Evenemang

Föreningen ordnar varje år midsommarfirande som brukar locka många besökare och har även gemensamma Valborgs och höstfester, loppmarknader samt arbetsdagar. Festerna ordnas av en festkommitté som varvas mellan medlemmarna.